Zaproszenie na bezpłatne seminarium: 31 maja 2012, godz. 10:30 – 15:30

 

Ośrodki Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu “Wolna Przedsiębiorczość” oraz Centrum Transferu Technologii w Gdańsku serdecznie zapraszają na seminarium na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem własności intelektualnej. Seminarium odbędzie się 31 maja 2012 w godz. 10.30-15.30 w hotelu “Wolne Miasto” w Gdańsku, ul. św. Ducha 2.

 

Seminarium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Ze szczególną serdecznością zapraszamy przedstawicieli firm obecnych już na rynku chińskim. Będą oni mieli możliwość nie tylko pogłębienia swojej wiedzy, lecz także odbycia indywidualnych konsultacji z zaproszonymi ekspertami.

 

Pierwszą część spotkania wypełnią prezentacje ekspertów Europejskiego Centrum MŚP w Pekinie, China IPR Helpdesk oraz Centrum Innowacji Unia Europejska-Chiny (więcej o prelegentach i instytucjach przez nich reprezentowanych można dowiedzieć się ze strony www.een.sopot.pl). Druga część poświęcona zostanie na spotkania firm z ekspertami rynku chińskiego. Warto zapisać się na nie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.

 

Seminarium jest bezpłatne – obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza, który wraz z programem wydarzenia i biogramami prelegentów można znaleźć na stronie http://www.een.sopot.pl/

 

Dodatkowych informacji udziela Martyna Bildziukiewicz, tel. 58 524 50 86, e-mail: m.bildziukiewicz@swp.gda.pl