Poniżej treść zaproszenia od organizatora konferencji:

IntelChallenge

„Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję organizowaną przez INVESTIN oraz na finał konkursu Intel®Challenge Europe 2011, który po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Wydarzenie jest częścią Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI). Serdecznie zapraszamy również na uroczyste wręczenie nagród Intel®Challenge Europe 2011. Konkurs organizowany przez Intel Corporation Poland oraz FZT INVESTIN ma na celu wybór najlepszego biznes planu projektu technologicznego. Wśród zaproszonych gości są osobistości świata nauki oraz świata biznesu, w tym prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Wydarzenie odbędzie 28 września 2011 r. w Zatoce Sztuki, Al. F. Mamuszki 14 w Sopocie.

PROGRAM:

  14.00 – 15.00 Lunch
  15.00 – 15.10 Wstęp i wprowadzenie
  15.10 – 15.40 M. Jackowska „Nauka+Biznes – warunek konieczny ale nie wystarczający”
  15.40 – 16.10 I. Słomka Ekspert Patentowy Urzędu RP „Inwentor a Urząd Patentowy po dwóch stronach barykady – sprzymierzeńcy czy przeciwnicy”
  16.10 – 16.20 Film
  16.20 – 16.50 Prof. Z. B. Liberda „Statystyka w transferze technologii”
  16.50 – 17.00 Zakończenie
  17.00 – 18.30 Ogłoszenie wyników i prezentacja finałowa IntelChallenge Europe 2011
  18.30 – 20.00 Coctail

Udział jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu prosimy o rejestrację tutaj: www.investin.pl – do dnia 26.09.2011.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Znajomość języka biznesowego i technicznego nie jest konieczna. Konferencja jest finałem projektu „Platforma HI-TECH. System Identyfikowania i Wspierania Inwestycji w Zaawansowane Technologie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 3.3.1 PO Innowacyjna Gospodarka.”