Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego ogłasza konkurs na wybór 10 firm, które wezmą udział w misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych w terminie 16.10.2012 – 28.10.2012.

Celem Konkursu jest:

 1. Wybór max. 10 firm z województwa pomorskiego, które będą reprezentować branże wysokich technologii. Każda firma wydeleguje co najmniej jednego reprezentanta.
 2. Promocja działalności i oferty firm z województwa pomorskiego na terenie Stanów Zjednoczonych, w szczególności poprzez spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu organizowane w trakcie misji gospodarczej do San Francisco, Doliny Krzemowej, Seattle i Chicago (w tym spotkania typu Business Mixer, seminaria promocyjne i spotkania w parkach biznesowych).
 3. Nawiązanie współpracy handlowej i inwestycyjnej pomiędzy firmami polskimi i amerykańskimi.

W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące warunki:

 1. Prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do konkursu,
 2. Miejscem rejestracji siedziby firmy jest terytorium województwa pomorskiego,
 3. Prowadzą działalność w branży wysokich technologii,
 4. Firma posiada status MŚP (na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych średnioroczne zatrudnienie wynosiło max. do 250 pracowników oraz roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 50 mln euro, lub suma aktywów bilansu nie przekroczyła równowartości w złotych 43 mln euro),
 5. Reprezentant firmy będzie posiadał w trakcie trwania misji gospodarczej ważną wizę wjazdową do Stanów Zjednoczonych, tj. w momencie zgłaszania uczestnika do udziału w misji gospodarczej nie ma przeszkód formalnych do uzyskania wizy do Stanów Zjednoczonych bądź wydelegowany pracownik posiada już wizę, która będzie ważna min. 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia udziału misji gospodarczej.

Organizator zapewnia pokrycie kosztów:

 1. Przelotu w klasie ekonomicznej dla jednego reprezentanta firmy na trasie Gdańsk – San Jose – Seattle – Chicago – Gdańsk;
 2. Zakwaterowania jednego reprezentanta firmy w trakcie udziału w misji gospodarczej.
 3. Transportu lokalnego z hotelu na miejsce spotkań typu Business Mixer.

 

Warunkiem formalnym udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 14 sierpnia 2012 roku w formie pisemnej wypełnionej ankiety wg Załącznika nr 1 Regulaminu Konkursu na adres email: m.zalewska@investgda.pl.