Maciej Skrzypczak (Interactive Solutions) –
„Zbierz się z Heyah na zwierzaki, czyli 100 tysięcy na Facebooku” – case study.