Jakub Dąbkowski i Aleksandra BerezeckaZjednoczenie.com – Show me the money!! – czyli po co mi internet skoro sprzedaję łyżwy.