Marta Szczepańska (K2 Internet) – “Musi być głośno, kiedy jest impreza!”,
czyli strona na FB jako centrum komunikacji marki Sprite.