Marcin Niewiadomski (Jamel Interactive) –
„15.000 wiralnych fanów w miesiąc” – case Oferia.pl