Zapraszamy na pierwszy w 2012 r. 3Camp. Tym razem nasze spotkanie przyjmie formę debaty. Tematyka dotyczyć będzie wykorzystania danych zawartych w serwisach społecznościowych dla celów biznesowych. Będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania: Czy możliwe jest wykorzystanie danych zawartych w serwisach społecznościowych? Jeśli tak to w jakim celu dokonywać ich analizy i jak to robić? Czy da się fenomen serwisów społecznościowych przełożyć na komunikacje dla wybranych podgrup np. w dużych korporacjach, gdzie żadne obecne narzędzia nie sprawdzają się z taką skutecznością?

 

Do debaty zapraszamy praktyków – swój udział zapowiedzieli już m.in.:

 

Miejsce: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3

Czas: 10 stycznia 2012 r., godz. 18.

Rejestracja od 27 grudnia