Michał Kaszczuk, Łukasz Osowski – prezentacja rozwiązań firmy IVO Software