Marek Trojanowicz – prezentacja rozwiązań firmy InteliWISE