Tomasz Topa – tomasz.topa.pl – Biznes w 140/160 znakach czyli mikroblogowanie.