Inno doktorant

 

Szanowni Państwo,

 

Wzorem lat ubiegłych, mamy przyjemność już po raz trzeci zaprosić Państwa na Spotkanie Doktorantów z Biznesem, które w tym roku przyjmie formułę „Konwencji Liderów”.

 

Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do przyjrzenia się najnowszym rozwiązaniom naukowym o wysokim potencjale wdrożeniowym. Ofertę taką zaprezentują Państwu pomorscy doktoranci, nagrodzeni przez Pana Marszałka Mieczysława Struka specjalnymi stypendiami naukowymi „InnoDoktorant”.

 

Podczas spotkania będziecie Państwo mieli możliwość zainicjowania rozmów na temat współpracy z młodymi naukowcami. Współpraca taka może przybrać bardzo różny charakter: od stażu pracowniczego, poprzez doradztwo w zakresie innowacji procesowych, organizacyjnych, produktowych, do dużych projektów wdrożeniowych i realizacji wspólnie inspirowanych wizji modernizacji przedsiębiorstwa.

 

Spotkania Doktorantów z Biznesem

 

Już dwukrotnie organizowane Spotkania Doktorantów z Biznesem zaowocowały wymiernymi korzyściami dla obu stron, w postaci znalezienia rzetelnego partnera do dalszego rozwoju.

 

Tegoroczne Spotkanie odbędzie się w dniu 1 czerwca br. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, w godz. 9.00 – 14.45 (sale F, G, H).

 

Podczas pierwszej części wydarzenia, każdy z doktorantów krótko zaprezentuje swoją ofertę badawczą. W części popołudniowej zapraszamy do aktywnego udziału w „Konwencji Liderów”, czyli „burzy mózgów”.

 

Praca będzie się odbywała w grupach złożonych z:

  • doktorantów,
  • kadry naukowej uczelni wyższych i instytutów PAN,
  • przedsiębiorców,
  • inwestorów,
  • specjalistów marketingu i zarządzania.

Będziemy dyskutować przy „okrągłych stołach”, pod okiem doświadczonych moderatorów – ekspertów w obszarze innowacyjności, próbując wspólnie wypracować rozwiązania wyzwań gospodarczych – technologicznych lub organizacyjnych, w szczególności z zakresu: energetyki, life science, ICT. Możecie Państwo już dziś zapoznać się z dorobkiem naukowym nagrodzonych doktorantów pod adresem:

http://www.pomorskie.eu/pl/innodoktorant/portfolia_innodoktorantow_iv_edycja/spis_alfabetyczny

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28 maja br. na adres mailowy:k.dembowska@pomorskie.eu – ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Do zobaczenia 1 czerwca!