Adam MichalskiGratka Technologie
UCD – Waga użytkowników z punktu widzenia użyteczności.