Paweł Harajda  – Olcamp – Media społecznościowe w słuzbie alkoholu

 

 

[slideshare id=13472939&doc=3camp-26-06-2012-mediaspoecznociowewsubiealkoholu-poprawiona-120627105004-phpapp02]