Krzysztof MoszykLead Conversion – „Możemy zrobić wszystko” – czyli przypowieść o tym jak nie sprzedawać softu,