Piotr Macuk – Konfeo.com – GIT – rozproszony system kontroli wersji.

 

 

[slideshare id=12273783&doc=1-piotrmacuk-git-rozproszonysystemkontroliwersji-120403165331-phpapp02]