Wojciech Seliga – Spartez – o Scrumie w sytuacji wybitnie rozproszonej geograficznie,