Michał Śliwiński – Nozbe – Mój sposób na Aplikację Web2.0

Dominik Kaznowski – Nasza-Klasa – Nowe podejście do tworzenia biznesu opartego o web 2.0