Jacek Bukowicki z PARP – Fundusze UE dla e-biznesu, czyli odpowiedz na pytanie: Gdzie jeszcze szukać i zdobywać budżety na nowe e-przedsięwzięcia.