Grzegorz Borowski i Andrzej Kiesz z WP – zaproszenie na InfoShare 2008.